Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-02-26

KPU.5532.15.2016.MJA Towarzystwo Edukacyjne Sokrates- Szkoła Języków Obcych ul.Belgradzka 44 lok 5
02-793 Warszawa
Szczegóły
2016-02-26

DCI.5533.13.2016.SzJ Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul.Daszyńskiego 17
06-100 Pułtusk
Szczegóły
2016-02-26
2016-02-28
KPU.5533.18.2016.BJ Policealna Szkoła Cosinus I ul.Łucka 13
00-842 Warszawa
Szczegóły
2016-02-26

DPŁ.5533.23.2016.NI Gimnazjum im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi ul.Kochanowskiego 17
09-460 Mała Wieś
Szczegóły
2016-02-26

KOG.5532.6.2016.AŻH Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej ul.Mszczonowska 3
96-321 Skuły
Szczegóły
2016-02-26

ZSE.5751.2.2016.EG Gimnazjum Specjalne nr 150 w Warszawie ul.Różana 22/24
02-569 Warszawa
Szczegóły
2016-02-26

DCI. 5532.1.7.2016.AJ II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. w Mławie ul.Warszawska 44a
06-500 Mława
Szczegóły
2016-02-26

KPU.5532.19.2016.JL Labor Securus - Szkolenia BHP ul.Piękna 24/26
00-549 Warszawa
Szczegóły
2016-02-26

KPU.5532.17.2016.JL ANGLOSCHOOL ul.Warszawska 61A
05-092 Łomianki
Szczegóły
2016-02-26

DCI.5533.15.2016.LW Szkoła Podstawowa nr 4 im. 21. Warszawskiego Pułku Piechoty "Dzieci Warszawy" ul.Płońska 143
06-400 Ciechanów
Szczegóły
do góry