Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6158

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6158

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-02-26

KOG.5532.2.20.2016.HD Gimnazjum nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego ul.Polna 7
00-625 Warszawa
Szczegóły
2016-02-26

DRA.5533.35.2016.JJ Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy ul.Brzeźnica 9
26-900 Kozienice
Szczegóły
2016-02-26

DPŁ.5533.21.2016.BK Samorządowe Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi ul.Warszawska 53
09-460 Mała Wieś
Szczegóły
2016-02-26

DPŁ.5533.22.2016.AZ Gimnazjum im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze ul.Szkolna 7
09-440 Staroźreby
Szczegóły
2016-02-25

KOG.5532.3.19.2016.BS Szkoła Podstawowa w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach w Zespole Szkół w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach ul.Nowe Grochale 40
05-155 Leoncin
Szczegóły
2016-02-25

ZSE.5535.26.2016.JK Przedszkole Nr 244 w Warszawie ul.Niegocińska 9
02-698 Warszawa
Szczegóły
2016-02-25

DPŁ.5533.14.2016 Policealna Szkoła TEB Edukacja w Płocku ul.ul. Tumska 18
09-400 Płock
Szczegóły
2016-02-25
2016-02-26
KPU.5533.1.9.2016.KP Regionalny Ośrodek Edukacji Szkoła Policealna w Warszawie ul.Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa
Szczegóły
2016-02-25

DCI.5533.12.2016.DC Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie ul.Nowe Radzikowo 36
09-150 Nowe Radzikowo
Szczegóły
2016-02-25

ZSE.5535.41.2016.AD Samorządowe Przedszkole nr 1 w Brinowie ul.Lilpopa 4
05-840 Brwinów
Szczegóły
do góry