Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-02-23

DRA.5532.3.7.2016 Niepibliczna Placówka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego CONSUS- nauka języków Obcych w Radomiu ul.Żeromskiego 75
26-600 RADOM
Szczegóły
2016-02-23

KPU.5533.1.4.2016.MF Policealna Szkoła Techników dentystycznych ul.krasińskiego 2a
01-601 Warszawa
Szczegóły
2016-02-23

KPU.5533.1.3.2016.MF Policealna Szkola Higienistów Stomatologicznych ul.Krasińskiego 2a
01-601 warszawa
Szczegóły
2016-02-23

DPŁ.5532.3.2.2016.AO Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku ul.1 Maja 7
09-402 Płock
Szczegóły
2016-02-23

KOG.5535.26.2016.BS Gimnazjum im. Edwarda hr. Krasińskiego ul.Kubickiego 3a
96-325 Radziejowice
Szczegóły
2016-02-23

KPU.5532.11.2016.BB Centrum Edukacji Ekspert CEE ul.Krzywickiego 34/206A
02-078 Warszawa
Szczegóły
2016-02-23

DOS.5532.3.2.2016.JS Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Ostrołęce ul.S. Żeromskiego 88/2
07-417 Ostrołęka
Szczegóły
2016-02-23
2016-02-24
KPU.5533.1.7.2016.MJA Szwajcarskie Centrum Edukacji ul.Al. Solidarności 117 lok. 705
00-140 Warszawa
Szczegóły
2016-02-23

DOS.5532.3.1.2016.JS Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrołęce ul.Gen. H. Kamieńskiego 5
07-410 Ostrołęka
Szczegóły
2016-02-23

DRA.5533.34.2016.KZ Przedszkole Publiczne Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Radomiu ul.Powstańców Śląskich 9
26-600 Radom
Szczegóły
do góry