Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5766

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5766

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-11-26

DOS.5533.94.2015.IM Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach ul.Szkolna 4
06-330 Chorzele
Szczegóły
2015-11-26

DOS.5533.97.2015.IM Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach ul.Szkolna 4
06-330 Chorzele
Szczegóły
2015-11-26

DRA.5532.147.2015 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gozdawie ul.Gozdawa 6
27-350 Sienno
Szczegóły
2015-11-26

DRA.5532.134.2015 Liceum ogólnokształcącym w Siennie ul.Szkolna 6
27-350 Sienno
Szczegóły
2015-11-26

DRA.5532.162.2015 Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych ŻAK w Radomiu ul.Żeromskiego 36
26-600 Radom
Szczegóły
2015-11-26

DRA.5532.154.2015 Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Radomiu ul.Żeromskiego 36
26-600 Radom
Szczegóły
2015-11-26

DRA.5532.156.2015 Niepubliczna Szkoła Podstawowowa w Owadowie ul.Owadów 130
26-631 Jastrzębia
Szczegóły
2015-11-26

ZSE.5533.156.2015.JK Przedszkole nr 164 w Warszawie ul.J.Szanajcy 12
03-481 Warszawa
Szczegóły
2015-11-26

DPŁ.5533.70.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku ul.Czwartaków 6
09-403 Płock
Szczegóły
2015-11-26

DCI.5533.133.2015.JK Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Zielonej ul.Szkolna 21
09-310 Kuczbork-Osada
Szczegóły
do góry