Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-02-23

ZSE.5535.35.2016.JK Przedszkole Pod Dębami w Pomiechówku ul.Nasielska 3
05-180 Pomiechówek
Szczegóły
2016-02-22

DRA.5533.33.2016.AK Publiczne Gimnazjum Nr 5 im. Jacka Malczewskiego w Radomiu ul.Warszawska 12
26 - 600 Radom
Szczegóły
2016-02-22

KPU.5533.16.2016.TG Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 19 im. Bolesława Prusa ul.Zwycięzców 7/9
09-936 Warszawa
Szczegóły
2016-02-22

KPU.5532.13.2016.MF Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Centrum Edukacji Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych ul.Górnośląska 5
00-443 Warszawa
Szczegóły
2016-02-22
2016-02-24
ZSE.571.16.2016.TM Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 w Warszawie ul.Strażacka 57
04-462 Warszawa
Szczegóły
2016-02-22

KPU.5533.17.2016.AJ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. W. Sikorskiego ul.Ogrodnicza 6
05 - 180 Pomiechówek
Szczegóły
2016-02-22

DPŁ.5533.18.2016.MM Policealne Studium Zawodowe PUL dla Dorosłych w Płocku ul.3 Maja 18
09-402 Płock
Szczegóły
2016-02-22

KOG.5533.34.2016.KC Prywatne Gimnazjum Męskie z Oddziałami Dwujęzycznymi ul.Piekna 24/26
00-549 Warszawa
Szczegóły
2016-02-22

DRA.5533.17.15.2016.IG Medyczna Szkoła Policealna Sukces w Radomiu ul.Szewska 28/3a
26-600 Radom
Szczegóły
2016-02-22

DRA.5533.32.2016.TT Publiczny Ogórdek Jordanowski w Radomiu ul.Śniadeckich 9
26-600 Radom
Szczegóły
do góry