Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5861

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5861

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-12-14

KOG.5533.138.2015.TD Szkoła PodstawowaIntegracyjna nr 317 w Warszawie ul.Deotymy 37
01 - 409 Warszawa
Szczegóły
2015-12-14

KOG.5533.137.2015.WP Kolegium Św. Rodziny - Gimnazjum ul.K.K. Baczyńskiego 09-lip
05-092 Łomianki
Szczegóły
2015-12-14

KOG.5533.134.2015.WP Kolegium Św. Rodziny - Szkoła Podstawowa ul.K.K.Baczyńskiego 09-lip
05-092 Łomianki
Szczegóły
2015-12-14

KPU.5533.102.2015.EK AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa ul.Zgoda 3
00-018 Warszawa
Szczegóły
2015-12-14
2015-12-15
KPU.5533.109.2015.ZC XLVII Liceum Ogólnokształcące ul.Międzyborska 64/70
04-010 Warszawa
Szczegóły
2015-12-12

DCI.5533.140.2015.AM Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Stupsku ul.H. Sienkiewicza 11
06-561 Stupsk
Szczegóły
2015-12-11

ZSE.5533.167.2015.AN Przedszkole nr 409 Królestwo Maciusia I w Warszawie ul.Lwa Tołstoja 2
01-910 Warszawa
Szczegóły
2015-12-11

ZSE.5533.170.2015.JS Zespół Szkół Specjalnych nr 101 w Warszawie ul.Karolkowa 56
01-193 Warszawa
Szczegóły
2015-12-11

ZSE.5533.166.2015.JK Przedszkole nr 150 w Warszawie ul.Prałatowska 12
03-510 Warszawa
Szczegóły
2015-12-11

DOS.5533.49.2015.DB Przedszkole Samorządowe w Olszewie-Borkach ul.3 Maja 3
07-415 Olszewo-Borki
Szczegóły
do góry