Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5766

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5766

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-11-25

ZSE.5532.13.2015.RK Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami ul.Kopińska 6/10
02-321 Warszawa
Szczegóły
2015-11-24

ZSE.5533.151.2015.AN Przedszkole nr 98 w Warszawie ul.Legendy 12
01-361 Warszawa
Szczegóły
2015-11-24

ZSE.5532.3.2015.AD Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Wołominie ul.Piłsudskiego 13
05-200 Wołomin
Szczegóły
2015-11-24

DRA.5532.161.2015 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Lipsku ul.Zwoleńska 12
27-300 Lipsko
Szczegóły
2015-11-24
2015-11-26
ZES.5532.17.2015.BK Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zielonce ul.Marecka 76
05-220 Zielonka
Szczegóły
2015-11-24

DRA.5532.159.2015 Liceum Ogólnokształcące w Iłży ul.Jakuba Starszego 6
27-100 Iłża
Szczegóły
2015-11-24

ZSE.5533.153.2015.JK Przedszkole nr 9 w Żyrardowie ul.Plac Jana Pawła II 6
96-300 Żyrardów
Szczegóły
2015-11-24

DRA.5532.163.2015 Niepubliczne Przedszkole Językowym "Magic Garden" w Radomiu ul.Tytoniowa 2/6a
26-600 Radom
Szczegóły
2015-11-24

DRA.5532.166.2015 II Liceum Ogólnokształcące w Kozienicach ul.Warszawska 72
26-900 Kozienice
Szczegóły
2015-11-24

DRA.5532.165.2015 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kozienicach ul.Warszawska 72
26-900 Kozienice
Szczegóły
do góry