Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-02-19

ZSE.5535.36.2016.MB Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 7 ul.Geodetów 1
02-396 Warszawa
Szczegóły
2016-02-19

DSI.5533.6.2016.AM. Prywatna Szkoła Policealna "Twoja - Szkoła" w Siedlcach ul.Szkolna 2
08-110 Siedlce
Szczegóły
2016-02-19

DRA.5533.31.2016 Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu ul.Sadkowksa 19
26-600 Radom
Szczegóły
2016-02-19
2016-02-22
KPU.5533.1.5.2016.BB BLUE Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ul.Szpitalna 1/10
00-020 Warszawa
Szczegóły
2016-02-19

DPŁ.5533.17.2016.NI Gimnazjum im. prof. Jerzego Kondrackiego w Łącku ul.Kolejowa 1
09-520 Łąck
Szczegóły
2016-02-19

ZSE.5535.22.2016.JK Przedszkole nr 147 w Warszawie ul.Zakrzewska 13
00-737 Warszawa
Szczegóły
2016-02-19

DPŁ.5533.16.2016.AO Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak ul.Kolejowa 1
09- 520 Łąck
Szczegóły
2016-02-19

DCI.5533.14.2016.GG Studium Rachunkowości Dla Dorosłych w Pułtusku ul.Al. Tysiąclecia 12
06-100 Pułtusk
Szczegóły
2016-02-19

DSI.5535.10.2016.GS Miejskie Przedszkole Nr 22 w Siedlcach ul.Podlaska 8
08-110 Siedlce
Szczegóły
2016-02-19

DPŁ.5533.15.2016.KM Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu ul.Płocka 38a
09-200 Sierpc
Szczegóły
do góry