Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5861

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5861

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-12-11

DRA.5533.175.2015.MBr I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Radomiu ul.Piwnika 3
26-600 Radom
Szczegóły
2015-12-11

DPŁ.5532.62.2015.MB Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 w Zespole Szkół w Zągotach ul.Zągoty 11
09-230 Bielsk
Szczegóły
2015-12-11

KPU.5533.101.2015.AJ Liceum Niepubliczne Fundacjhi ADYS ul.Namysłowskiego 3
05 - 820 Piastów
Szczegóły
2015-12-11

KPU.5533.103.2015.BR Policealna Szkoła Kosmetyczna ul.Kaleńska 3
04-367 Warszawa
Szczegóły
2015-12-11

KPU.5532.3.6.2015.AR Zasadnicza Szkoła Zawodowa ul.Mińska 38
05-332 Siennica
Szczegóły
2015-12-11

KPU.5533.100.2015.EK AP Edukacja LO dla Dorosłych ul.Zgody 3
00-018 Warszawa
Szczegóły
2015-12-11

KPU.5532.3.4.2015.BR Technikum Hotelarskie w Warszawie ul.Kaleńskiej 3
04-367 Warszawa
Szczegóły
2015-12-10

DRA.5532.177.2015 Liceum Ogólnokształcące "Sukces" w Radomiu ul.Szewska 28/3
26-600 Radom
Szczegóły
2015-12-10

DRA.5532.174.2015 Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS w Radomiu ul.Warszawska 12
26-600 Radom
Szczegóły
2015-12-10
2015-12-11
KPU.5533.110.2016.KPU Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące im. Cecylii Plater - Zyberkówny ul.Piękna 24/26
00-549 Warszawa
Szczegóły
do góry