Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5861

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5861

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-12-10

KPU.5533.108.2015.MF Liceum ogólnokształcące im. S. Batorego ul.Myśliwiecka 6
00-459 Warszawa
Szczegóły
2015-12-09

DCI.5533.141.2015.AM Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Stupsku ul.H. Sienkiewicza 11
06-561 Stupsk
Szczegóły
2015-12-09

DRA.5532.170.2015.KS Przedszkole Niepubliczne "Piotrówkowe Skarby" w Radomiu ul.Piotrówka 9
26-600 Radom
Szczegóły
2015-12-09

ZSE.5532.23.2015.AD Powiatowe Gimnazjum Specjalne Nr 1 w Pruszkowie ul.Wapienna 2
05 - 800 Pruszków
Szczegóły
2015-12-09

DRA.5533.176.2015.TT Niepubliczne Technikum w Grójcu ul.Józefa Piłsudskiego 59 A
05-600 Grójec
Szczegóły
2015-12-09

DRA.5532.176.2015 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radomiu ul.Śniadeckich 5
26-600 Radom
Szczegóły
2015-12-09

DRA.5533.177.2015.TT Niepubliczna Szkoła Policealna w Grójcu ul.Piłsudskiego 59A
05-600 Grójec
Szczegóły
2015-12-09

KOG.5533.140.2015.JBR Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Casino ul.Juliana Bruna 11
02-594 Warszawa
Szczegóły
2015-12-09

KOG.5533.130.2015.JJ Szkoła Podstawowa nr 238 w Warszawie ul.Redutowa 37
01-106 Warszawa
Szczegóły
2015-12-09

DCI.5533.136.2015.JK Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół w Dzierzążni ul.Dzierzążnia 57
09-164 Dzierzążnia
Szczegóły
do góry