Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-02-19

KPU.5533.1.2.2016.ZC Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacyjne ul.Krasickiego 59
05-070 Warszawa
Szczegóły
2016-02-19

KPU.5532.9.2016.KP Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Osrodek Kształcenia Zawodowego w Legionowie ul.Władysława Reymonta 6
05-120 Legionowo
Szczegóły
2016-02-19

KPU.5532.10.2016.Mf Centrum Kształcenia Praktycznego ul.Mińska 05-sty
03-806 Warszawa
Szczegóły
2016-02-19

ZSE.5535.38.2016.EG Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul.Raszyńska 8/10
02-026 Warszawa
Szczegóły
2016-02-18

DRA.5533.17.4.2016.MB Specjalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori w Szydłowcu ul.Metalowa 29
26-500 Szydłowiec
Szczegóły
2016-02-18

DRA.5532.3.6.2016 Niepubliczna Placówka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego "Stella-Dori" Ziółko-Romanowska Dorota ul.Elegii 1/57
26-600 Radom
Szczegóły
2016-02-18

ZSE.5535.29.2016.JK Przedszkole nr 1 w Górze Kalwarii ul.Ks. Sajny 18
05-530 Góra Kalwaria
Szczegóły
2016-02-18

KOG.571.13.2106.BS Szkoła Podstawowa nr 97 ul.Spiska 1
02 - 302 Warszawa
Szczegóły
2016-02-18

DRA.5533.17.3.2016.MBr Szkoła Podstawowa Montessori w Szydłowcu ul.Metalowa 29
26-500 Szydłowiec
Szczegóły
2016-02-18

DSI.5535.7.2016.PB Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie ul.Armii Wojska Polskiego 20
08-400 Garwolin
Szczegóły
do góry