Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-02-18

DRA.5533.17.12.2016.KZ Europejska Szkoła Policealna w Radomiu ul.Traugutta 3
26-600 Radom
Szczegóły
2016-02-18

ZSE.5535.28.2016.IW Zespół Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie ul.Przedwiośnie 1
04-748 Warszawa
Szczegóły
2016-02-17

KOG.5535.35.2016.AŻH Gimnazjum nr 2 im. K.K.Baczyńskiego ul.Westfala 3
05-827 Grodzisk Mazowiecki
Szczegóły
2016-02-17

KOG.5532.2.10.2016.ZS Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów ul.Kasprzaka 03-sty
01-211 Warszawa
Szczegóły
2016-02-17

KOG.5533.33.2016.WP Gimnazjum Filmowe z Oddziałami Dwujęzycznymi przy Warszawskiej Szkole Filmowej ul.Felińskiego 15
01-513 Warszawa
Szczegóły
2016-02-17

KOG.5532.2.7.2016.AWB Gimnazjum nr 1 w Sulejówku ul.Idzikowskiego 2a
05-070 SULEJÓWEK
Szczegóły
2016-02-17

DSI.5533.5.2016.AM Niepublicznym Gimnazjum w Szydłówce ul.Szydłówka 62
08-207 Olszanka
Szczegóły
2016-02-17
2016-02-18
KPU.5532.7.2016.AR Cambridge School of English ul.Widok 10LU1
00-023 Warszawa
Szczegóły
2016-02-17

DOS.5533.7.2016.DZ Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica w Ostrołęce ul.Papiernicza 1
07-410 Ostrołęka
Szczegóły
2016-02-16

DSI.576.1.2016.PB Zespół Szkół im. Ks. Bronisława Makiewicza w Rudzie Talubskiej ul.Akacjowa 10
08-400 Ruda Talubska
Szczegóły
do góry