Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5777

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5777

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-11-24

DRA.5532.165.2015 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kozienicach ul.Warszawska 72
26-900 Kozienice
Szczegóły
2015-11-24

DRA.5532.164.2015 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kozienicach zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul.Głowaczowska 41
26-900 Kozienice
Szczegóły
2015-11-24

DPŁ.5533.71.2015.AW Szkoła Podstawowa w Sudragach ul.Szkolna 10
09-200 Sierpc
Szczegóły
2015-11-24

KOG.5533.126.2015.WP Kanadyjskie Gimnazjum ul.Olimpijska 11
02-636 Warszawa
Szczegóły
2015-11-24
2015-11-25
KPU.5533.97.2015.BJ Zespół Szkół nr 32 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ul.Ożarowska 71
01-416 Warszawa
Szczegóły
2015-11-24

ZSE.5532.10.2015.GW Specjalny Ośrodek Wychowawcvzy Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo ul.Bolesława Chrobrego 80
05-502 Pęchery-Łbiska
Szczegóły
2015-11-24

DSI.5532.106.2015.HB Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Borowiu ul.Garwolińska 4
08 - 412 Borowie
Szczegóły
2015-11-24

ZSE.5532.15.2015.MZ Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Laskach ul.Brzozowa 75
05-080 Izabelin
Szczegóły
2015-11-24

KOG.5533.127.2015.WP Korczakowska Szkoła Marzeń - Niepubliczna Szkoła Podstawowa ul.Urbanistów 3
02-397 Warszawa
Szczegóły
2015-11-23

DOS.5532.96.2015.BJ Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku ul.Jana Pawła II 52
07-221 Brańszczyk
Szczegóły
do góry