Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6758

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6758

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-05-12

DRA.5533.92.2016.JT Publiczne Gimnazjum nr 1 w Warce ul.Warszawska 24
05-660 Warka
Szczegóły
2016-05-12

DPŁ.5533.44.2016.KM Zespół Szkół w Drobinie ul.Szkolna 3
09-210 Drobin
Szczegóły
2016-05-12

DOS.5533.20.2016.KI Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nurze ul.Łomżyńska 14
07-322 Nur
Szczegóły
2016-05-12

DRA.5533.91.2016.AK Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanisławicach ul.Stanisławice 94
26-900 Kozienice
Szczegóły
2016-05-11

DPŁ.5533.42.2016.AW Niepubliczne Przedszkole w Nowym Duninowie ul.Włocławska 14
09-505 Nowy Duninów
Szczegóły
2016-05-11

DRA.5533.90.2016.RO Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu ul.Gen. J. Sowińskiego 1
26-600 Radom
Szczegóły
2016-05-10

KPU.5533.35.2016.MF III Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Sowińskiego ul.Rogalińska 2
01-258 Warszawa
Szczegóły
2016-05-10

KOG.5533.43.2016.EB Zespół Szkół nr 5 ul.Lipińska 16
05-200 Wołomin
Szczegóły
2016-05-10

KPU.5533.37.2016.BS Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56
96-300 Żyrardów
Szczegóły
2016-05-10

DSI.5535.24.2016.AD Gminne Przedszkole w Zbuczynie ul.Jana Pała II 1
08 - 106 Zbuczyn
Szczegóły
do góry