Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-02-16

DRA.5532.3.5.2016.JJ Ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego ul.Żeromskiego 36
26-600 Radom
Szczegóły
2016-02-16
2016-02-19
KPU.5533.1.1.2016.AR Policealna Szkoła dla Dorosłych "Educatio" ul.Nowowiejska 37 a
02-010 Warszawa
Szczegóły
2016-02-16

DOS.5532.4.1.2016.DB Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Sypniewie ul.Wł. Broniewskiego 2a
06-216 Sypniewo
Szczegóły
2016-02-16
2016-02-19
DOS.5533.6.2016.TJ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Stefanowicza w Zespole Szkół w Myszyńcu ul.Dzieci Polskich 1
07-430 Myszyniec
Szczegóły
2016-02-16

DRA.5532.3.4.2016 Centrum Kształcenia ustawicznego w Radomiu ul.Kościuszki 7
26-600 Radom
Szczegóły
2016-02-16

DOS.5532.4.2.2016.DB Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Zespole Szkół w Gąsewie Poduchownym ul.Reymonta 12
06-213 Sypniewo
Szczegóły
2016-02-16

KOG.5533.35.2016.KC Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori ul.Al. Piłsudskiego 4d
05-077 Warszawa
Szczegóły
2016-02-16

DRA.5533.16.2016.RO Publiczne Gimnazjum nr 14 w Radomiu w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu ul.Wierzbicka 81/83
26-600 Radom
Szczegóły
2016-02-16

DRA.5533.29.2016.IG Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Króla Zygmunta Starego w Kozienicach ul.Głowaczowska 33
26-900 Kozienice
Szczegóły
2016-02-16

ZSE.5535.30.2016.AM Przedszkole nr 183 w Warszawie ul.Jagiellońska 28
03-719 Warszawa
Szczegóły
do góry