Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5777

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5777

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-11-23

DOS.5532.95.2015.BJ Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym w Wyszkowie ul.Geodetów 76
07-200 Wyszków
Szczegóły
2015-11-23

KOG.5533.123.2015.PL Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie ul.Lipowa 3
05-860 Płochocin
Szczegóły
2015-11-23

KOG.5533.124.2015.PL Szkoła Podstawowa nr 5 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piasecznie ul.Szkolna 14
05-500 Piaseczno
Szczegóły
2015-11-23

DSI.5532.105.2015.BR Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czuchowie -Pienkach ul.Czuchów-Pieńki 1
08-210 Czuchów -Pieńki
Szczegóły
2015-11-23

DCI.5533.132.2015.JK Szkoła Podstawowa im. por. St. Mackiewicza w Zespole Szkół w Lubowidzu ul.ul. Jana Pawła II 46A
09-304 Lubowidz
Szczegóły
2015-11-20

DSI.5532.103.2015.GS Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy ul.Gostchorzy 41
08-112 Wiśniew
Szczegóły
2015-11-20

ZSE.5533.145.2015.AN Przedszkole nr 406 w Warszawie ul.J. Kaden Bandrowskiego 8
01-864 Warszawa
Szczegóły
2015-11-20

DSI.5532.102.2015.IT Gimnazjum Specjalne przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wojnowie ul.Wojnów 11
08-140 Mordy
Szczegóły
2015-11-20

ZSE.5533.149.2015 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2 "Kąt", ul.Zorzy 17
04 - 629 Warszawa
Szczegóły
2015-11-20

ZSE.5533.146.2015.JK Przedszkole nr 103 w Warszawie ul.Mokra 25
03-562 Warszawa
Szczegóły
do góry