Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6036

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6036

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-01-25

DOS.5533.3.2016.JS Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr. H. Sucharskiego w Przasnyszu ul.Mazowiecka 25
06-300 Przasnysz
Szczegóły
2016-01-25

DOS.5533.4.2016.JS Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr. H. Sucharskiego w Przasnyszu ul.Mazowiecka 25
06-300 Przasnysz
Szczegóły
2016-01-25
2016-01-26
DCI.5533.1.2016.LW Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku ul.Wieczorków 30
09-100 Płońsk
Szczegóły
2016-01-25

DRA.5533.10.2016.JJ Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu ul.Kościuszki 7
26-600 Radom
Szczegóły
2016-01-25

DRA.5533.4.2016.MK Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul.Wczasowa 44
27-320 Solec nad Wisłą
Szczegóły
2016-01-25

DCI.5533.4.2016.DSzB Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku n/Wisłą ul.Wł. Jagiełły 24
09-150 Czerwińsk n/Wisłą
Szczegóły
2016-01-22

ZSE.5533.4.2016.JK Przedszkole nr 190 w Warszawie ul.Racławicka 30A
02-601 Warszawa
Szczegóły
2016-01-22

DRA.5533.6.2016.AB Bursa szkolna Nr 3 w Radomiu ul.Śniadeckich 5
26-600 Radom
Szczegóły
2016-01-22

ZSE.5533.12.2016.AN Przedszkole Specjalne nr 213 w Warszawie ul.Teligi 1
05-077 Warszawa
Szczegóły
2016-01-22

DRA.5533.10.2016.JJ Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu ul.Kościuszki 7
26-600 Radom
Szczegóły
do góry