Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5754

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5754

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-11-06

ZSE.5533.143.2015.JK Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I w Warszawie ul.Korzona 2
03-751 Warszawa
Szczegóły
2015-11-06

DRA.5532.136.2015 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Radomiu ul.Warszawska 3
26-600 Radom
Szczegóły
2015-11-06

DRA.5532.137.2015 Niepubliczne Gimnazjum w Radomiu ul.Warszawska 3
26-600 Radom
Szczegóły
2015-11-06

DSI.5533.83.2015.IB Szkoła Podstawowa w Zespole Oświatowym w Kotuniu ul.ul. Szkolna 2
08-130 Kotuń
Szczegóły
2015-11-06

DRA.5533.158.2015.RO Publicznej Szkoła Podstawowa nr 6 im. Orła Białego w Radomiu ul.Rapackiego 24
26 - 600 Radom
Szczegóły
2015-11-06

DRA.5533.156.2015.RO Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Orła Białego w Radomiu ul.Rapackiego 24
26 - 600 Radom
Szczegóły
2015-11-06

KPU.5533.90.2015.EM LXV LO z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema w Warszawie ul.Marynarska 2
02-674 Warszawa
Szczegóły
2015-11-05

DCI.5533.128.2015.SzJ. Liceum Ogólnokształcących im. mjr H. Dobrzańskiego Hubala w Zespole Szkół w Raciążu ul.Kilińskiego 64
09-140 Raciąż
Szczegóły
2015-11-05

DPŁ.5533.64.2015 Zespół Szkół w Drobinie ul.Szkolna 3
09-210 Drobin
Szczegóły
2015-11-05

DRA.5533.149.2015.AK Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczym w Borkowicach ul.Platynowa 1
26-422 Borkowice
Szczegóły
do góry