Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5754

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5754

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-10-19

ZSE.5533.136.2015.CM Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr Henryka Jordana ul.Nobla 18/26
03-930 Warszawa
Szczegóły
2015-10-19

DRA.5533.147.2015.AB Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą ul.Szkolna 4
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
Szczegóły
2015-10-16

ZSE.5533.133.2015.JS Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie ul.Żwirowa 16
05-840 Brwinów
Szczegóły
2015-10-16

ZSE.5533.131.2015.AN Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Uniwersytet dla Rodziców ul.Raszyńska 8/10
02-026 Warszawa
Szczegóły
2015-10-16

ZSE.5533.133.2015.JS Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie ul.Józefa Piłsudskiego 11
05-840 Brwinów
Szczegóły
2015-10-16

DRA.5533.145.2015.MO Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu ul.Jarzyńskiego 6
26-600 Radom
Szczegóły
2015-10-16

KOG.5533.116.2015.AM Zespół Szkół Publicznych nr 3 im. Stanisława Staszica w Żyrardowie ul.Kacperska 6B
96-300 Żyrardów
Szczegóły
2015-10-16
2015-10-20
KPU.5533.89.2015.BJ XLV Liceum Ogólnokształcące im.Romualda Traugutta ul.Miła 26
01-047 Warszawa
Szczegóły
2015-10-16

KOG.5533.111.2015.ZR Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego "Alka" ul.Samarytanka 11A
03-592 Warszawa
Szczegóły
2015-10-15

DCI.5533.120.2015.EG Szkoła Podstawowa w Zespole szkół ogólnokształcących nr 1 w Kroczewie ul.ks. Piotra Ściegiennego 9
09-142 Załuski
Szczegóły
do góry