Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5766

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5766

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-10-07

KPU.5533.84.2015.EK Zespół Szkół Nr 21 ul.Saska 78
03-914 Warszawa
Szczegóły
2015-10-07

KOG.5533.113.2015.EZ Szkoła podstawowa nr 1 im. O. Palmego ul.Mickiewicza 11
05 - 420 Józefów
Szczegóły
2015-10-06

KOG.114.2015.JBR Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika ul.Wilczy Dół 4
02-798 Warszawa
Szczegóły
2015-10-06

DRA.5532.117.2015 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Pogroszynie ul.Pogroszyn 49
26-432 Wieniawa
Szczegóły
2015-10-06

KOG.5533.114.2015.PO Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie ul.Wilczy Dół 4
02-798 Warszawa
Szczegóły
2015-10-05

DSI.5741.3.2015.GS Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Stanach ul.Dąbrówka - Stany 152
08-114 Skórzec
Szczegóły
2015-10-05

DRA.5533.141.2015.MB Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chlewiskach ul.Szkolna 15
26 - 510 Chlewiska
Szczegóły
2015-10-05

DRA.5533.144.2015.KS Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kowali ul.Kowala 103
26 - 624 Kowala
Szczegóły
2015-10-02

DCI.5533.111.2015.JW Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie ul.Powstańców Warszawskich 24
06-400 Ciechanów
Szczegóły
2015-10-02

DRA.5533.143.2015.AK.MS Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Ossa ul.Kolonia Ossa 40
26 - 425 Odrzywół
Szczegóły
do góry