Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5766

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5766

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-09-23

DPŁ.5533.57.2015.AZ Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Płocku ul.Józefa Piłsudskiego 8
09-407 Płock
Szczegóły
2015-09-23

KPU.55.33.81.2015.BS Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 ul.Wiewiórek 2/4
05-807 Podkowa Leśna
Szczegóły
2015-09-22

DRA.5533.151.2016.AD Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy. ul.Przylesie 10a
05-640 Mogielnica
Szczegóły
2015-09-21

DSI.5535.33.2015.BR Publiczne Gimnazjum nr 1 w Siedlcach ul.Konarskiego 5/7
08-110 Siedlce
Szczegóły
2015-09-21
2015-09-22
KPU.5533.79.2015.BS XCIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 55 im. Gen. Stanisława Maczka ul.Gwiaździsta 35
01-651 Warszawa
Szczegóły
2015-09-18

ZSE.5533.2015.GW Przedszkole nr 50 w Warszawie ul.Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
Szczegóły
2015-09-18

DSI.5533.78.2015.MB Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie ul.Mickiewicza 23
07-100 Węgrów
Szczegóły
2015-09-17

DSI.5533.79.2015.JP I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim ul.Sadowa 11
08-300 Sokołów Podlaski
Szczegóły
2015-09-17

ZSE.5533.127.2015.AN Przedszkole nr 123 Ocean Marzeń ul.Syrokomli 26
03-335 Warszawa
Szczegóły
2015-09-17

KOG.5533.106.2015.AM Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie ul.Niecała 14
00-098 Warszawa
Szczegóły
do góry