Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5766

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5766

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-09-11
2015-09-14
DPŁ.5533.56.2015.KI Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku ul.Kościuszki 20
09-402 Płock
Szczegóły
2015-09-11

DSI.5533.77.2015.PB. Szkoła Podstawowa nr 4 w Siedlcach ul.10 lutego 18
08-110 Siedlce
Szczegóły
2015-09-11
2015-09-14
KPU.5533.1.2015.EK Policealne Studium Nagrań Dźwiękowych ul.Podwale 13
00-252 Warszawa
Szczegóły
2015-09-10

DRA.5533.136.2015.MN Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu ul.Sadkowska 19
26-600 Radom
Szczegóły
2015-09-09
2015-09-10
DPŁ.5533.55.2015.SP Miejskie Przedszkole nr 6 w Płocku ul.Łączniczek 14
09-409 Płock
Szczegóły
2015-09-09

DSI.5533.73.2015.JK Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych w Suchożebrach ul.Siedlecka 6
08-125 Suchożebry
Szczegóły
2015-09-08

KOG.5533.101.2015.ZR Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janiny Januszewskiej ul.Ciemne 113
05-250 Radzymin
Szczegóły
2015-09-08

KPU.5533.76.2015.MF V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego ul.Nowolipie 8
00-150 Warszawa
Szczegóły
2015-09-08

KOG.5533.105.2015.AŻH Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego "ALEK" ul.Samarytanka 11a
03-592 Warszawa
Szczegóły
2015-09-04

DCI.5533.110.2015.DC Gimnazjum w Wieczfni Kościelnej ul.Wieczfnia Kościelna 56C
06-513 Wieczfnia Kościelna
Szczegóły
do góry