Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-12-30

DCI.5532.80.2015.WZ Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu ul.Warszawska 4
09-320 Bieżuń
Szczegóły
2015-12-29

ZSE.5533.171.2015.JK Przedszkole nr 193 w Warszawie ul.Odyńca 61
02-644 Warszawa
Szczegóły
2015-12-29

ZSE.5532.22.2015.AS Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Brwinowie ul.Marii Konopnickiej 1
05-840 Brwinów
Szczegóły
2015-12-29

KPU.5533.1.37.2015.DW NOVA Policealna Szkoła Zawodowa ul.Piłsudskiego 39/126
05-120 Legionowo
Szczegóły
2015-12-23

KPU.5532.3.7.2015.BB Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego ul.Ogrodnicza 6
05-180 Pomiechówek
Szczegóły
2015-12-22

DPŁ.5533.82.2015.GM. Zespół Szkół w Drobinie ul.Szkolna 3
09-210 Drobin
Szczegóły
2015-12-21

DCI.5533.145.2015.WZ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach ul.Kopernika 5
09-300 Żuromin
Szczegóły
2015-12-18

ZSE.5532.26.2015.JK Przedszkole nr 190 w Warszawie ul.Racławicka 30A
02-601 Warszawa
Szczegóły
2015-12-18

DRA.5532.130.2015 Bursa nr 1 w Radomiu ul.Kościuszki 5
26-600 Radom
Szczegóły
2015-12-18

DRA.5532.181.2015 Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych TWOJA SZKOŁA w Radomiu ul.Beliny-Prażmowskiego 37
26-600 Radom
Szczegóły
do góry