Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-11-17

DOS.5533.47.2015.TJ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Makowie Mazowieckim ul.Sportowa 9
06-200 Maków Mazowiecki
Szczegóły
2015-11-16

DRA.5532.150.2015 Gminne Przedszkole Publiczne w Łączanach ul.Łączany 61 a
26-680 Wierzbica
Szczegóły
2015-11-16

ZSE.5532.8.2015.AD Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul.Piotra Skargi 1
05-205 Klembów
Szczegóły
2015-11-16

KOG.5533.122.2015.ZR Publiczne Gimnazjum nr 1 ul.Staszica 1
05-190 Nasielsk
Szczegóły
2015-11-15

DCI.5533.118.2015.EP Szkoła Podstawowa Nr 7 imienia Zuzanny Morawskiej w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie ul.Juliusz Konstantego Ordona 14
06-500 Mława
Szczegóły
2015-11-13

ZSE.5532.6.2015.AN Szkoła Policealna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Konstancinie Jeziornie ul.Gąsiorowskiego 12/14
05-510 Konstancin Jeziorna
Szczegóły
2015-11-13

DPŁ.5533.66.2015 Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie ul.Szkolna 2
09 - 454 Bulkowo
Szczegóły
2015-11-13

DRA.5533.157.2015.MBr Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu ul.Czarnoleska 10
26 - 600 Radom
Szczegóły
2015-11-13

KPU.5533.1.36.2015.ZC Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa LOGOS ul.Trocka 4
03-563 Warszawa
Szczegóły
2015-11-13

KPU.5533.96.2015.TG XL Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego ul.Platynowa 1
00-808 Warszawa
Szczegóły
do góry