Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6758

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6758

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-03-11

DRA.5532.1.2.2016 Publiczne Gimnazjum w Siennie ul.Szkolna 6
27-350 Sienno
Szczegóły
2016-03-11

DOS.5532.4.6.2016.ER SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STARYM LUBIELU ul.Stary Lubiel 22A
07-207 Stary Lubiel
Szczegóły
2016-03-11

DRA.5533.52.2016.AD I Społeczna Szkoła Podstawowa w Radomiu ul.Piwnika 4
26-600 Radom
Szczegóły
2016-03-11

ZSE.5533.30.2016.GW Przedszkole Miejskie z Oddziałami Intergracyjnymi nr 7 im. J. Korczaka ul.Husarska 18A
05-120 Legionowo
Szczegóły
2016-03-11

KOG.5532.3.22.2016.EZ Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Bema ul.Szkolna 7
05-311 Ruda
Szczegóły
2016-03-11

DRA.5532.12.2016.MK Zespół Szkół w Tczowie Publiczne Gimnazjum ul.Tczów 113
26-706 Tczów
Szczegóły
2016-03-11

KPU.5532.1.15.2016.DW Technikum nr 29 ul.Ogrodowa 16
00-896 Warszawa
Szczegóły
2016-03-11

KOG.5532.3.37.2016.JJ Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Ząbkach ul.11 Listopada 4
05-091 Ząbki
Szczegóły
2016-03-11

DRA.5532.1.3.2016 Liceum Ogólnokształcące im. Ks.prof.dr hab.. Włodzimierza Sedlaka w Siennie ul.Szkolna 6
27-350 Sienno
Szczegóły
2016-03-11

DRA.5533.175.2015.MB I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Radomiu ul.Piwnika 3
26-600 Radom
Szczegóły
do góry