Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-11-10

DRA.5532.143.2015 Policealna Szkoła TEB Edukacja w Radomiu ul.Słowackiego 84
26-600 Radom
Szczegóły
2015-11-10

DRA.5532.144.2015 Technikum TEB Edukacja w Radomiu ul.Słowackiego 84
26-600 Radom
Szczegóły
2015-11-10

DOS.5533.44.2015.DB Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Broku ul.Jana Pawła II 50
07-306 Brok
Szczegóły
2015-11-10

DOS.5533.45.2015.KI Przedszkole Publiczne w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Broku ul.Jana Pawła II 50
07-306 Brok
Szczegóły
2015-11-10

DOS.5533.46.2015.KI Gimnazjum Publiczne w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Broku ul.Jana Pawła II 50
07-306 Brok
Szczegóły
2015-11-10

DRA.5533.155.2015.AD Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wł. Syrokomli w Radomiu ul.Kielecka 2/6
26-600 Radom
Szczegóły
2015-11-10

KOG.5533.121.2015.ZR Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego ul.Gawłów 79A
96-100 Sochaczew
Szczegóły
2015-11-10
2015-11-12
KPU.5533.94.2015.KP XXXIV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dfwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa w Warszawie ul.Zakrzewska 24
00-737 Warszawa
Szczegóły
2015-11-10

KOG.5751.23.2015.AWB Gimnazjum im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Jazgarzewie ul.Szkolna 10
05-502 Piaseczno
Szczegóły
2015-11-09

ZSE.5533.142.2015.GW Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Ogród w Warszawie ul.Ostródzka 10
03-289 Warszawa
Szczegóły
do góry