Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-11-09

DCI.5533.105.2015.ZW. Szkoła Podstawowa w Gościszce ul.Gościszka 82
09-310 Kuczbork-Osada
Szczegóły
2015-11-09

DSI.5533.84.2015.IB Publiczne Gimnazjum Nr 6 w Zespole Szkół Nr 2 w Siedlcach ul.gen. Orlicz-Dreszera 3
08-110 Siedlce
Szczegóły
2015-11-09

DRA.5533.159.2015.AB Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego w Grójcu ul.Polna 17
05 - 600 Grójec
Szczegóły
2015-11-09

DSI.5535.37.2015.HB Szkoła Postawowa Nr 4 w Sokołowie Podlaskim ul.Kupientyńska 15
08-300 Sokołów Podlaski
Szczegóły
2015-11-09

KPU.5533.1.35.2015.MF Policealna Szkoła Cosinus III ul.Stawki 10
00 - 193 Warszawa
Szczegóły
2015-11-06

ZSE.5533.143.2015.JK Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I w Warszawie ul.Korzona 2
03-751 Warszawa
Szczegóły
2015-11-06

DRA.5532.136.2015 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Radomiu ul.Warszawska 3
26-600 Radom
Szczegóły
2015-11-06

DRA.5532.137.2015 Niepubliczne Gimnazjum w Radomiu ul.Warszawska 3
26-600 Radom
Szczegóły
2015-11-06

DSI.5533.83.2015.IB Szkoła Podstawowa w Zespole Oświatowym w Kotuniu ul.ul. Szkolna 2
08-130 Kotuń
Szczegóły
2015-11-06

DRA.5533.158.2015.RO Publicznej Szkoła Podstawowa nr 6 im. Orła Białego w Radomiu ul.Rapackiego 24
26 - 600 Radom
Szczegóły
do góry