Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6460

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6460

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-01-21

KOG.5533.15.2016.MP Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego "Vizja" ul.Gadka 31
02-172 Warszawa
Szczegóły
2016-01-21

DRA.5533.3.2016.MO Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu ul.Uniwersytecka 6
26-600 Radom
Szczegóły
2016-01-20

ZSE.5533.14.2016.JK Przedszkole nr 119 ul.Turmoncka 18
03-254 Warszawa
Szczegóły
2016-01-20

DPŁ.5533.5.2016.NI Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w Smardzewie ul.Smardzewo 4
09-440 Staroźreby
Szczegóły
2016-01-20

KOG.5533.13.2016.MP Niepubliczne Gimnazjum w Mysiadło ul.Krótka 11
05-515 Mysiadło
Szczegóły
2016-01-20

ZSE.5533.15.2016.AN. Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 w Warszawie ul.Odrowąża 75
03-996 Warszawa
Szczegóły
2016-01-20

ZSE.5533.13.2016.EG Niepubliczne Przedszkole Jagódka ul.Świerkowa 6
05-091 Ząbki
Szczegóły
2016-01-20

KOG.571.147.2015.ZR Szkoła Podstawowa nr 52 ul.Samarytanki 11a
03-592 Warszawa
Szczegóły
2016-01-20

KOG.5533.12.2016.MP Podstawowa Szkoła Międzynarodowa The International School ul.Działkowa 34
05-509 Józefosław
Szczegóły
2016-01-20

KOG.571.23.2016.ZS Szkoła Podstawowa nr 48 w Zespole Szkół nr 60 ul.Stefanii Sempołowskiej 4
00-574 Warszawa
Szczegóły
do góry