Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-11-06

DRA.5533.156.2015.RO Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Orła Białego w Radomiu ul.Rapackiego 24
26 - 600 Radom
Szczegóły
2015-11-06

KPU.5533.90.2015.EM LXV LO z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema w Warszawie ul.Marynarska 2
02-674 Warszawa
Szczegóły
2015-11-05

DCI.5533.128.2015.SzJ. Liceum Ogólnokształcących im. mjr H. Dobrzańskiego Hubala w Zespole Szkół w Raciążu ul.Kilińskiego 64
09-140 Raciąż
Szczegóły
2015-11-05

DPŁ.5533.64.2015 Zespół Szkół w Drobinie ul.Szkolna 3
09-210 Drobin
Szczegóły
2015-11-05

DRA.5533.149.2015.AK Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczym w Borkowicach ul.Platynowa 1
26-422 Borkowice
Szczegóły
2015-11-05

DRA.5532.132.2015 Publiczne Gimnazjum w Pawłowicach ul.Pawłowice 86
27-330 Pawłowice
Szczegóły
2015-11-04

DCI.5532.76.2015.GG I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Płońsku ul.Płocka 56
09 - 100 Płońsk
Szczegóły
2015-11-04

DRA.5532.140.2015 Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu ul.ks. Piotra Skargi 12
05-600 Grójec
Szczegóły
2015-11-04

DRA.5532.128.2015 Niepubliczna Szkoła Policealna Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Grójcu ul.Polskiej Organizacji Wojskowej 4
05-600 Grójec
Szczegóły
2015-11-04

DRA.5532.127.2015 Liceum Ogólnokształcącym w Grójcu ul.Poświętne 17
05-600 Grójec
Szczegóły
do góry