Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-11-04

DRA.5532.131.2015.AK Szkoła Policealna w Solcu nad Wisłą ul.Łoteckiego 24
27-320 Solec nad Wisłą
Szczegóły
2015-11-04

DPŁ.5532.61.2015 Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie ul.Mocarzewo 13
09-540 Sanniki
Szczegóły
2015-11-04

DPŁ.5533.63.2015 Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze ul.Szkolna 6
09-440 Staroźreby
Szczegóły
2015-11-03

DRA.5532.129.2015 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Goździkowie ul.Główna 1a
26-434 Gielniów
Szczegóły
2015-11-03

DCI.5533.124.2015.JK Niepubliczne Przedszkole STO w Ciechanowie ul.Wyspiańskiego 11A
06-400 Ciechanów
Szczegóły
2015-11-03

DPŁ.5533.65.2015 Niepubliczne Przedszkole w Nowym Duninowie ul.Włocławska 14
09-505 Nowy Duninów
Szczegóły
2015-11-03

DRA.5532.152.2015 Przedszkole Niepubliczne Kraina Radości w Radomiu ul.Sobótki 5
26-600 Radom
Szczegóły
2015-11-03

DRA.5533.153.2015.RO Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu ul.Wschodnia 19
26 - 500 Szydłowiec
Szczegóły
2015-11-03

DRA.5533.154.2015.KZ Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku ul.Szkolna 3
26-650 Przytyk
Szczegóły
2015-11-03

DOS.5532.92.2015.AG Technikum nr 1 w Zespole Szkół w Małkini Górnej ul.Nurska 150
07-320 Małkinia Górna
Szczegóły
do góry