Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6225

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6225

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-11-19

ZSE.5532.5.2015.BW Specjalny Ośrodek Wychowawczy ul.Ignaców 10
05-300 Ignaców
Szczegóły
2015-11-18

DRA.5532.135.2015 II Liceum Ogólnokształcącym w Warce ul.Obwodowa 2
05-660 Warka
Szczegóły
2015-11-18

ZSE.5533.148.2015.AN Przedszkole Niepubliczne Wesoły Tetubiś w Markach ul.Sosnowa 2B
05-270 Marki
Szczegóły
2015-11-18

ZSE.5532.7.2015.EG Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul.Hafciarska 80/86
04-725 Warszawa
Szczegóły
2015-11-18

ZSE.5532.9.2015.MB Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy ul.Wrzecino. Krasińskiego 10c, 38c
01-961 Warszawa
Szczegóły
2015-11-18

ZSE.5533.147.2015.JK Przedszkole nr 23 w Warszawie ul.Czerniakowska 128
00-454 Warszawa
Szczegóły
2015-11-18

DPŁ.5533.67.2015.MM Publiczne Przedszkole w Gozdowie ul.K. Gozdawy 21
09-213 Gozdowo
Szczegóły
2015-11-18

DRA.5532.133.2015 Liceum Ogólnokształcącym w Warce ul.Warszawska 45
05-660 Warka
Szczegóły
2015-11-18

DRA.5533.162.2015.KZ Publiczne Gimnazjum Nr 11 im. Bolesława Prusa w Radomiu ul.Kujawska 19
26-600 Radom
Szczegóły
2015-11-17

DCI.5533.130.2015.GG Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem ul.Obryte 114
07-215 Obryte
Szczegóły
do góry