Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-10-23

DOS.5532.90.2015.TJ Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej ul.Przedszkolna 2
07-320 Małkinia Górna
Szczegóły
2015-10-23

DOS.5532.88.2015.TJ Przedszkole nr 7 w Wyszkowie ul.11 Listopada 50
07-200 Wyszków
Szczegóły
2015-10-23

DOS.5532.89.2015.JS. Przedszkole nr 1 w Wyszkowie ul.Prosta 7a
07-202 Wyszków
Szczegóły
2015-10-23

DRA.5532.125.2015 Szkoła Policealna EDUKACJA w Radomiu ul.Limanowskiego 26/30
26-600 Radom
Szczegóły
2015-10-23

DOS.5533.39.2015.DZ Szkoła Podstawowa nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Zespole Szkół w Wyszkowie ul.Geodetów 45
07-200 Wyszków
Szczegóły
2015-10-23

ZSE.5533.137.2015.BW Niepubliczne Przedszkole nr 327 w Warszawie ul.Sterniczej 97
01-350 Warszawa
Szczegóły
2015-10-23

DOS.5532.91.2015.KI Publiczne Samorządowe Przedszkole w Gąsewie ul.Szkolna 1
06-213 Gąsewo Poduchowne
Szczegóły
2015-10-23

DOS.5533.40.2015.IM Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie ul.11 Listopada 62
07-200 Wyszków
Szczegóły
2015-10-23

DSI.5535.36.2015.IB Publiczne Gimnazjum im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach ul.Szkolna 2
08-110 Siedlce
Szczegóły
2015-10-22

DRA.5532.126.2015 Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi ul.Nowa Wieś 70A
05-660 Warka
Szczegóły
do góry