Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6225

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6225

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-10-15

DRA.5532.119.2015 Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczym w Borkowicach ul.Platynowa 1
26-422 Borkowice
Szczegóły
2015-10-15

DCI.5533.117.2015.SBD Gimnazjum Nr 2 w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Ciechanowie ul.Powstańców Wielkopolskich 1
06-400 Ciechanów
Szczegóły
2015-10-15
2015-10-26
DSI.5741.4.2015.GS Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALEKSANDER w Siedlcach ul.B. Prusa 44
08-110 Siedlce
Szczegóły
2015-10-15
2015-10-16
KPU.5533.86.2015.ZC XXVII Liceum Ogólnokształcace ul.Polna 5
00-625 Warszawa
Szczegóły
2015-10-15

KOG.5533.112.2015.ZR Szkoła Podstawowa nr 20 Fundacji Szkolnej ul.Obrzeźna 12A
02-691 Warszawa
Szczegóły
2015-10-15
2015-10-16
KPU.5533.90.2015.EŹ LXV LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Gen. Józefa Bema w Warszawie ul.Marynarska 2/6
02-674 Warszawa
Szczegóły
2015-10-13

KOG.5533.115.2015.WP Szkoła Podstawowa im. Jana Kielaka w Podstoliskach ul.Plac 3 Maja 18
05-240 Tłuszcz
Szczegóły
2015-10-12

DCI.5533.116.2015.AJ Gimnazjum im. St. Gołębiowskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Bieżuniu ul.S. Gołębiowskiego 1
09-320 Bieżuń
Szczegóły
2015-10-12

KPU.5533.87.2015.MF I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami integracyjnymi im. B. Limanowskiego w Warszawie ul.Felińskiego 15
01-513 Warszawa
Szczegóły
2015-10-09

ZSE.5533.125.2015.JS Przedszkole w Bliznem Jasińskiego ul.T. Kościuszki 1B
05-082 Stare Babice
Szczegóły
do góry