Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-09-08

KPU.5533.76.2015.MF V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego ul.Nowolipie 8
00-150 Warszawa
Szczegóły
2015-09-08

KOG.5533.105.2015.AŻH Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego "ALEK" ul.Samarytanka 11a
03-592 Warszawa
Szczegóły
2015-09-04

DCI.5533.110.2015.DC Gimnazjum w Wieczfni Kościelnej ul.Wieczfnia Kościelna 56C
06-513 Wieczfnia Kościelna
Szczegóły
2015-09-04

KOG.5533.103.2015.JS Szkoła Podstawowa nr 340 ul.Lokajskiego 3
02 – 793 Warszawa
Szczegóły
2015-09-03

DSI.5751.3.2015.GS Niepubliczne Przedszkole "Żółty Latawiec" w Siedlcach ul.Korczaka 11
08-110 Siedlce
Szczegóły
2015-09-03

DSI.5751.2.2015.GS Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Siedlcach ul.Sienkiewicza 49
08-110 Siedlce
Szczegóły
2015-09-03

DSI.5533.74.2015 Szkoła Podstawowa Nr 11 w Siedlcach ul.Wiśniowa 5
08-110 Siedlce
Szczegóły
2015-09-02

KOG.5533.99.2015.PO Szkoła Podstawowa nr 157 ul.Kazimierzowska 16 16
02 - 589 Warszawa
Szczegóły
2015-09-02

KPU.5533.73.2015.TG Liceum Ogólnokształcące Nr LXXXIII ul.Konopczyńskiego 4
00-335 Warszawa
Szczegóły
do góry