Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

7010

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 7010

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-02-12

ZSE.5535.23.2016.JK Przedszkole nr 117 w Warszawie ul.Sielecka 26
00-738 Warszawa
Szczegóły
2016-02-12

DRA.5533.17.9.2016.MO Policealna Szkoła TEB Edukacja w Radomiu ul.Słowackiego 84
26-600 Radom
Szczegóły
2016-02-12

KOG.5533.27.2016.MP Niepubliczna Szkoła Podstawowa British International Academy Primary Warsaw ul.Biały Kamień 7
02-593 Warszawa
Szczegóły
2016-02-12

KOG.5535.27.2016.ZR Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie ul.Aleja Krakowska 20
05-820 Piastów
Szczegóły
2016-02-12

DCI.5533.9.2016.JK Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęczowa Kraina" w Ciechanowie ul.Krótka 11
06-400 Ciechanów
Szczegóły
2016-02-12

DSI.5533.4.2016.AM Szkoła Policealna dla Dorosłych w Łaskarzewie ul.Kolejowa 13
08-450 Łaskarzew
Szczegóły
2016-02-11

ZSE.5535.19.2016.IW Przedszkole nr 113 "Przedszkole w Tęczowym kręgu" w Warszawie ul.Krasiczyńska 4
03-379 Warszawa
Szczegóły
2016-02-11

ZSE.552.95.2015.MZ Przedszszkole Owieczka.Asia, Zespół Wychowania Przedszkolnego Owieczka.Asia ul.Ekologiczna 15 /66
02-798 Warszawa
Szczegóły
2016-02-11

KOG.5533.26.2016.MP Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Krzysztofa Kolumba ul.Letniskowa 1
96-325 Tartak Brzózki
Szczegóły
2016-02-11

DRA.5533.17.10.2016.RO Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radomiu ul.Graniczna 24
26-600 RADOM
Szczegóły
do góry