Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

7010

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 7010

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-01-29

ZSE.5535.13.2016.MZ Pzredszkole Nr 18 ul.Boliwara 6
03-340 Warszawa
Szczegóły
2016-01-29

DPŁ.5533.8.2016.MB I Niepubliczne Gimnazjum w Siercu ul.Dworcowa 5B
09-200 Sierpc
Szczegóły
2016-01-28

ZSE.5533.18.2016.AN Przedszkole nr 106 w Warszawie ul.Trocka 4
03-996 Warszawa
Szczegóły
2016-01-28

ZSE.5533.21.2016.JK. Przedszkole nr 6 w Otwocku ul.Kubusia Puchatka 28
05-400 Otwock
Szczegóły
2016-01-28

KOG.5533.17.2016.MP Niepubliczna Szkoła Podstawowa Trampoline ul.Syta 131a
02-987 Warszawa
Szczegóły
2016-01-28

ZSE.5533.18.2016.AN Przedszkole nr 106 w Warszawie ul.Trocka 4
03-996 Warszawa
Szczegóły
2016-01-28

KPU.5533.6.2016.BB Zespół Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego ul.A. Felińskiego 13
01-513 Warszawa
Szczegóły
2016-01-28

ZSE.5533.20.2016.JK Przedszkole nr 17 w Otwocku ul.Czaplickiego 7A
05-400 Otwock
Szczegóły
2016-01-27

DSI.5535.3.2016 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem ul.Kościuszki 74
07-114 Sadowne
Szczegóły
2016-01-27

KPU.5533.71.2015.AR VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego ul.Wawelska 46
02-067 Warszawa
Szczegóły
do góry