Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

7010

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 7010

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-11-27

DRA.5532.169.2015.MK IX Liceum Ogólnokształcące w Radomiu ul.Staromiejska 11
26 - 600 Radom
Szczegóły
2015-11-27

DRA.5533.167.2015.RO Bursa Szkolna nr 1 w Radomiu ul.Tadeusza Kościuszki 5
26-600 Radom
Szczegóły
2015-11-27

KOG.5533.128.2015.JJ Szkoła Podstawowa nr 322 w Warszawie ul.Dembowskiego 9
02-784 Warszawa
Szczegóły
2015-11-27

DSI.553.85.2015.IT Bursa Św. Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych w Siedlcach ul.Biskupa Ignacego Świrskiego 56
08-110 Siedlce
Szczegóły
2015-11-26

DOS.5533.94.2015.IM Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach ul.Szkolna 4
06-330 Chorzele
Szczegóły
2015-11-26

DOS.5533.97.2015.IM Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach ul.Szkolna 4
06-330 Chorzele
Szczegóły
2015-11-26

DRA.5532.147.2015 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gozdawie ul.Gozdawa 6
27-350 Sienno
Szczegóły
2015-11-26

DRA.5532.134.2015 Liceum ogólnokształcącym w Siennie ul.Szkolna 6
27-350 Sienno
Szczegóły
2015-11-26

DRA.5532.162.2015 Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych ŻAK w Radomiu ul.Żeromskiego 36
26-600 Radom
Szczegóły
2015-11-26

DRA.5532.154.2015 Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Radomiu ul.Żeromskiego 36
26-600 Radom
Szczegóły
do góry