Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5777

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5777

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2022-03-23

KPZ.5532.1.4.2022.KK Szkoła Policealna Akademii Realizacji Dźwięku w Warszawie ul.Kijowska 3
03-432 Warszawa
Szczegóły
2022-03-22

KPZ.5532.2.35.2022.BD Policealna Szkoła Ortoptystek w Warszawie ul.Karmelicka 9
00-155 Warszawa
Szczegóły
2022-03-22

KPZ.5532.1.1.2022.KK Technikum Samochodowe Nr 2 im. Czesława Orłowskiego w Warszawie ul.Jana Pawła II 69
01-038 Warszawa
Szczegóły
2022-03-22

KPZ.5532.2.33.2022.BD Policealna Szkoła Sterylizacji Medycznej w Warszawie ul.Karmelicka 9
00-155 Warszawa
Szczegóły
2022-03-22

KPZ.5532.1.2.2022.KK Szkoła Branżowa II st. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Warszawie ul.Księcia Janusza 45/47
01-452 Warszawa
Szczegóły
2022-03-21

DRA.5532.1.6.2022.TT Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych im. Bohateró walki z Faszyzmem Technikumw Zwoleniu ul.Sienkiewicza 17
26-700 Zwoleń
Szczegóły
2022-03-21

KPZ.5532.2.28.2022.JL Policealna Szkoła COLLEGIUM MASOVIENSE Żyrardów ul.Narutowicza 35
96-300 Żyrardów
Szczegóły
2022-03-21

WKS.5532.1.2.2022.AN Przedszkole niepubliczne U Żwirka ul.Sadowa 14B
05-500 Piaseczno-Baszkówka
Szczegóły
2022-03-21

KPZ.5532.2.34.2022.JR Policealna Szkoła Audiologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach ul.Mokra 17
05-830 Kajetany
Szczegóły
2022-03-21

KPZ.5532.2.30.2022.MK Policealna Szkoła Zawodowa Centrum Nauki Biznesu i Administracji w Warszawie ul.ul. Marszałkowska 8 lok. 8
00-590 Warszawa
Szczegóły
do góry