Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5777

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5777

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2022-03-18

DOS.5532.2.5.2022.TJ Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie ul.Jana Matejki 9
07-200 Wyszków
Szczegóły
2022-03-18

DSI.5532.2.1.2022.ED Szkoła Policealna TWP w Siedlcach ul.Sokołowska 38
08-110 Siedlce
Szczegóły
2022-03-18

KPZ.5532.2.27.2022.JR Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" ul. Wileńska 44, 05-200 Wołomin ul.Wileńska 44
05-200 Wołomin
Szczegóły
2022-03-18

DSI.5532.3.2.2022.MB Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach ul.Browarna 4
08-110 Siedlce
Szczegóły
2022-03-18

KPZ.5532.2.29.2022.MK Policealna Szkoła Kształcąca w Niektórych Zawodach Medycznych i Społecznych w Warszawie ul.ul. Targowa 86
03-448 Warszawa
Szczegóły
2022-03-18

KPZ.5532.2.24.2022.MD Collegium - Policealna Szkoła Służb Medycznych w Warszawie ul.Al. Solidarności 74a
00-145 Warszawa
Szczegóły
2022-03-18

KPZ.5532.2.20.2022.MZ Niepubliczna Szkoła Policealna w Pruszkowie ul.Andrzeja 1
05-800 Pruszków
Szczegóły
2022-03-18

KPZ.5532.2.36.2022.MZ Policealna Szkoła Zawodowa START w Warszawie ul.Trocka 4
03-563 Warszawa
Szczegóły
2022-03-17

KPZ.5532.2.11.2022.BD Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Warszawie ul.Karmelicka 9
00-155 Warszawa
Szczegóły
2022-03-17

DRA.5532.1.5.2022.DS Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nowej Wsi ul.Nowa Wieś 70A
05-660 Warka Nowa Wieś
Szczegóły
do góry