Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5754

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5754

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2022-06-14

WKS.5532.2.2.2022.AD Szkoła Podstawowa Specjalna nr 131 ul.Strażacka 57
04-462 Warszawa
Szczegóły
2022-06-15

WKS.5532.2.4.2022.AD CXLI Liceum Ogólnokształcące Specjalne ul.Reymonta 16
01-842 Warszawa
Szczegóły
2022-06-15

WKS.5532.2.15.2022.MB CXXIV Liceum Ogólnokształcące ul.Plac Trzech Krzyży 4/6
00-499 Warszawa
Szczegóły
2022-06-15

WKS.5532.2.3.2022.AD Szkoła Podstawowa Specjalna nr 347 ul.Reymonta 16
01-842 Warszawa
Szczegóły
2022-06-20

DPŁ.5532.5.1.2022.KM Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24 w Płocku ul.Słoneczna 65
09-402 Płock
Szczegóły
2022-05-30

DSI.5532.4.1.2022MZ Specjalna Szkoła Podstawowa ul.Przyłęk 25
08-460 Sobolew
Szczegóły
2022-05-31

DSI.5532.4.2.2022.MZ Specjalne Liceum Ogólnokształcące ul.Czuchów Pieńki 1
08-210 Platerów
Szczegóły
2022-04-29

DRA.5532.3.3.2022.AK Przedszkole Publiczne Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Radomiu ul.ul. Powstańców Śląskich 9
26-600 Radom
Szczegóły
2022-05-09

DRA.5532.1.8.2022.KK Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu ul.Kelleks -Krauza 3
26-600 Radom
Szczegóły
2022-05-12

WKS.5532.1.17.2022.MZ Terapeutyczny Punkt przedszkolny "Mówi się" ul.Syrokomli 6
03-335 Warszawa
Szczegóły
do góry