Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

7010

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 7010

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2024-05-29

KOG.5532.1.92.2024.EZ Szkoła Podstawowa Niepubliczna Kolegium Św. Stanisława Kostki ul.Bobrowiecka 9
00-728 Warszawa
Szczegóły
2024-05-28

KOG.5532.1.90.2024.EZ Społeczna Szkoła Podstawowa im. S. Lema ul.Białostocka 4
03-741 Warszawa
Szczegóły
2024-02-29

KOG.5532.1.84.2024.EZ Niepubliczna Szkoła Podstawowa Trampoline ul.Obrońców 25
03-933 Warszawa
Szczegóły
2024-07-05

WKS.5532.1.298.2024.JS Przedszkole nr 294 Promyk Czerniakowa ul.Czerniakowska 50A
00-717 Warszawa
Szczegóły
2024-07-05

WKS.5532.1.296.2024.JS Przedszkole nr 275 ul.Jana Feliksa Piwarskiego 5
00-770 Warszawa
Szczegóły
2024-07-05

WKS.5532.1.297.2024.JS Przedszkole nr 278 ul.Tatrzańska 3
00-742 Warszawa
Szczegóły
2024-06-25

DRA.5532.1.23.2024.AK Niepubliczne Przedszkole "Leśne Smyki" w Radomiu ul.J. Słowackiego 198
26-600 Radom
Szczegóły
2024-07-10

WKS.5532.1.316.2024.RK Przedszkole nr 170 ul.Mahatmy Gandhiego 16
02-645 Warszawa
Szczegóły
2024-06-07

DSI.5532.2.23.2024.BP Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie ul.Hadynów 1
08-207 Hadynów
Szczegóły
2024-06-24

DRA.5532.1.78.2024.MS Niepublicznym Przedszkolu „Hania” w Zakrzewie ul.Zakrzew 54
26-652 Zakrzew
Szczegóły
do góry