Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-10-22

DRA.5532.124.2015 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Radomiu ul.Limanowskiego 34/40
26-600 Radom
Szczegóły
2015-10-22

DRA.5533.152.2015.IG Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. H.CH. Andersena w Radomiu ul.Batalionów Chłopskich 16
26-600 Radom
Szczegóły
2015-10-22

DPŁ.5533.59.2015 Niepubliczne Przedszkole w Nowym Duninowie ul.Włocławska 14
09-505 Nowy Duninów
Szczegóły
2015-10-22
2015-10-26
KPU.5533.91.2015.BR Gminne Gimnazjum im. Jana Pawła II w wieliszewie w Zespole Szkół w Wieliszewie ; Liceum Ogólnokształcące w Komornicy w Zespole Szkół w Wieliszewie ul.Kościelna; Nasielska 27; 7
05-135; 05-140 Wieliszew; Serock
Szczegóły
2015-10-21

DCI. 5532.71.2015.DC Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych w Ciechanowie ul.Kopernika 7
06-400 Ciechanów
Szczegóły
2015-10-21

DCI.5533.123.2015.JW Gimnazjum im. St. Gołębiowskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Bieżuniu ul.St. Gołębiowskiego 1
09-320 Bieżuń
Szczegóły
2015-10-21

DRA.5532.122.2015 Niepubliczne Przedszkole KRAINA PRZYGÓD w Radomiu ul.Wierzbicka 99c/1
26-600 Radom
Szczegóły
2015-10-21

DPŁ.5533.58.2015.AO Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku ul.Tumska 9a
09-402 Płock
Szczegóły
2015-10-21

KPU.5533.88.2015.MF Zespół Szkół Nr 22 im. E. Konopczyńskiego ul.Konopczyńskiego 4
00-335 Warszawa
Szczegóły
2015-10-20

ZSE.5533.135.2015.AN Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 5 im. Misia Uszatka ul.Kwiatowa 80
05-120 Legionowo
Szczegóły
do góry