Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

7010

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 7010

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-02-03

DRA.5533.20.2016.TT Zespoł Szkół Samochodowych w Radomiu ul.25 Czerwca 66
26-600 Radom
Szczegóły
2016-02-03

DPŁ.5533.11.2016.AW Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku ul.Susk 35
09-200 Susk
Szczegóły
2016-02-03

ZSE.5535.17.2016.ML. Zespół Szkół Specjalnych nr 90 w Warszawie ul.Kordeckiego 54
04-330 Warszawa
Szczegóły
2016-02-03

DCI.5533.8.2016.JK Policealna Szkoła dla Dorosłych w Płońsku ul.Związku Walki Młodych 10
09-100 Płońsk
Szczegóły
2016-02-03

KOG.5533.20.2016.MP BIG BEN Niepubliczna Polsko-Brytyjska Szkoła Podstawowa ul.Pohulanka 23
05-082 Stare Babice
Szczegóły
2016-02-03

KPU.5533.11.2016.AJ Liceum Ogólnokształcące Kolegium Świętej Rodziny ul.K.K.Baczyńskiego 79
05 - 092 Łomianki
Szczegóły
2016-02-03

ZSE.5533.23.2016.MW Zespół Wychowania przedszkolnego Owieczka.Asia w Warszawie ul.Nowoursynowska 70C
02-797 Warszawa
Szczegóły
2016-02-02

KOG.5532.2.2.2016.JS Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 72 ul.Przybyszewskiego 45
01-849 Warszawa
Szczegóły
2016-02-02

KPU.5532.4.2016.BJ Powiatowy Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ul.Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
Szczegóły
2016-02-02

KOG.5533.28.2016.WP Niepubliczna Podstawowa Szkołą Montessori w Leśniakowiźnie ul.Kasprzykiewicza 153
05-200 Leśniakowizna
Szczegóły
do góry