Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Podlesiu Dużym - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.75.2016.RO
Nazwa szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Podlesiu Dużym
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Podlesie Duże
Kod pocztowy:
26-804
Ulica:
Podlesie Duże 71
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-04-19


Tematyka kontroli:
"Realizacja przez dyrektora wybranych zadań wynikających z art. 39 ust. 1pkt 2, 4, 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) oraz w art. 7 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.). "
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 13.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Renata Otolińska
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry