Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

7010

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 7010

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-02-01

KOG.5751.5.2016.WP Academy International karolkowa 49 dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ul.Karolkowa 49
01-001 Warszawa
Szczegóły
2016-01-30
2016-02-06
DOS. 5533.5.2016.KI Policealna Szkoła „AKADEMIA SUKCESU” w Ostrołęce ul.Kilińskiego 31
07-410 Ostrołęka
Szczegóły
2016-01-29

KOG.5751.4.2016.AWB Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie ul.Remiszewska 40
03-550 Warszawa
Szczegóły
2016-01-29
2016-02-03
KPU.5533.7.2016.BJ XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy ul.Zbaraska 1
04-014 Warszawa
Szczegóły
2016-01-29

KOG.5532.3.10.2016.HD Szkoła Podstawowa nr 214 w ZS nr 56 z OI ul.Fontany 1
01-835 Warszawa
Szczegóły
2016-01-29

KOG.5533.18.2016.MP Akademia Dziecka Niepubliczna Szkoła Podstawowa ul.Postępu 102
05-515 Nowa Wola
Szczegóły
2016-01-29

DSI.552.1.2016.IT Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciejowicach ul.Tadeusza Kościuszki 19
08-480 Maciejowice
Szczegóły
2016-01-29

ZSE.571.106.2015.AS Kanadyjskie Przedszkole w Warszawie ul.Ignacego Krasickiego 53
02-608 Warszawa
Szczegóły
2016-01-29

DPŁ.5533.7.2016.MB Publiczne Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego ul.Mochowo Parcele 31
09-214 Mochowo
Szczegóły
2016-01-29

ZSE.5533.17.2016.MB Specjalne Gimnazjum Nr 137 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii (Zespół Szkół Specjalnych Nr 96) ul.Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
Szczegóły
do góry