Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Modelowe Przedszkole w Stanisławowie Pierwszym - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
ZSE.5533.55.2016.RK
Nazwa szkoły:
Modelowe Przedszkole w Stanisławowie Pierwszym
Typ szkoły/placówki:
Przedszkole

Miejscowość:
Stanisławów Pierwszy
Kod pocztowy:
05-126
Ulica:
Jodłowa 1
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-04-12


Tematyka kontroli:
Organizacja i realizacja nauczania, wychowania i opieki wobec dzieci posiadajacych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 24.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Renata Karwat
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry