Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Publiczne Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Jerzego Czartoryskiego w Radomiu - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.165.2015.JJ
Nazwa szkoły:
Publiczne Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Jerzego Czartoryskiego w Radomiu
Typ szkoły/placówki:
Gimnazjum

Miejscowość:
Radom
Kod pocztowy:
26 - 600
Ulica:
Gagarina 19
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-11-20


Tematyka kontroli:
Realizacja zadań wymienionych w art.39.ust.1 pkt 2,4,6, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.)
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO

Metryczka

Data publikacji 18.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jerzy Jon
Osoba udostępniająca informację:
do góry