Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów w Warszawie - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
ZSE.5532.19.2015.MS
Nazwa szkoły:
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów w Warszawie
Typ szkoły/placówki:
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
02-315
Ulica:
Barska 4
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-11-27


Tematyka kontroli:
Zgodność funkcjonowania placówek niepublicznych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych...
Rodzaj kontroli:
planowa
Inny dokument:
Uwagi:
brak

Metryczka

Data publikacji 18.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Sławińska
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry