Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Kanadyjskie Przedszkole w Warszawie - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
ZSE.5533.140.2015.AS
Nazwa szkoły:
Kanadyjskie Przedszkolu w Warszawie
Typ szkoły/placówki:
Przedszkole

Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
00-638
Ulica:
Ignacego Krasickiego 53
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-11-03


Tematyka kontroli:
1)przestrzeganie praw dziecka w przedszkolu, 2)zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauczania, wychowania i opieki, 3)zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami, 4)realizacja przez dyrektora działań statutowych w zakresie przyjmowania i skreślania dzieci z listy wychowanków
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 21.12.2015
Data modyfikacji 23.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Stachnik, Anna Sawwidis
Osoba udostępniająca informację:
do góry