Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Orła Białego w Radomiu - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.158.2015.RO
Nazwa szkoły:
Publicznej Szkoła Podstawowa nr 6 im. Orła Białego w Radomiu
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Radom
Kod pocztowy:
26 - 600
Ulica:
Rapackiego 24
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-11-06


Tematyka kontroli:
Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Uwagi:
Stosownie do art.8 ust.5 ustawy o dostępie do informacji publicznej protokół nie został opublikowany z uwagi na prywatność osoby fizycznej - ucznia, którego dane podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych

Metryczka

Data publikacji 21.12.2015
Data modyfikacji 22.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zdzisław Młodziejewski, Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
do góry