Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Młodocinie Mniejszym - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.160.2015.EMr
Nazwa szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Młodocinie Mniejszym
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Kowala
Kod pocztowy:
26 - 624
Ulica:
Młodocin Mniejszy 47
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-11-12


Tematyka kontroli:
Realizacja przez dyrektora zadań wynikających z art. 39 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5a i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
brak

Metryczka

Data publikacji 29.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Murawska
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry