Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego w Grójcu - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.159.2015.AB
Nazwa szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego w Grójcu
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Grójec
Kod pocztowy:
05 - 600
Ulica:
Polna 17
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-11-09


Tematyka kontroli:
Rozpatrzenie skargi rodziców uczniów klasy I A PSP nr 2 w Grójcu, dotyczącej zmian w organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 31.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Alicja Byzdra
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry