Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkoła Podstawowa w Sudragach - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DPŁ.5533.71.2015.AW
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa w Sudragach
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Sierpc
Kod pocztowy:
09-200
Ulica:
Szkolna 10
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-11-24


Tematyka kontroli:
Realizacja zaleceń zawartych w protokole kontroli doraźnej przeprowadzonej 20 marca 2015 r. w zakresie zapewnienia dzieciom bezpiecznym i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 11.01.2016
Data modyfikacji 22.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Muszyńska, Andrzej Wojciechowski
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry