Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KPU.5533.37.2016.BS
Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie
Typ szkoły/placówki:


Miejscowość:
Żyrardów
Kod pocztowy:
96-300
Ulica:
Legionów Polskich 54/56
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-05-10


Tematyka kontroli:
sprawowanie nadzoru dyrektora szkoły nad pracą zatrudnionych w szkole nauczycieli, w szczególności w zakresie zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz realizacji podstawy programowej
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 18.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Sikora
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry