Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Krajkowie - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DCI.5533.18.2016.JJ
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Krajkowie
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Krajkowo
Kod pocztowy:
09-140
Ulica:
Krajkowo 8
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-03-01


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa organizacji, kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów posiadajacych orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 15.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Jasińska
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry