Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KPZ.5532.1.24.2020.BR
Nazwa szkoły:
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim
Typ szkoły/placówki:
Branżowa szkoła I stopnia

Miejscowość:
Mińsk Mazowiecki
Kod pocztowy:
05-300
Ulica:
1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa" 1
Data przeprowadzenia kontroli:
2020-11-26


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 17.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Rogozińska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Ważyńska
do góry