Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Branżowa Szkoła I stopnia nr 37 im. Jana Karskiego w Warszawie - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KPZ.5532.1.12.2020.MD
Nazwa szkoły:
Branżowa Szkoła I stopnia nr 37 im. Jana Karskiego
Typ szkoły/placówki:
Branżowa szkoła I stopnia

Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
02-495
Ulica:
Dzieci Warszawy 42
Data przeprowadzenia kontroli:
2020-10-29


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 04.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mirosław Dzikowicki
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Dzwonkowska
do góry