Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DOS.5532.1.7.2020.AWI
Nazwa szkoły:
Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce
Typ szkoły/placówki:
Branżowa szkoła I stopnia

Miejscowość:
Ostrołęka
Kod pocztowy:
07-410
Ulica:
Traugutta 10
Data przeprowadzenia kontroli:
2020-03-09


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 09.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Wiktorska
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Dzwonkowska
do góry