Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

CXXXIX Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego w Warszawie - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
WKS.5532.1.2.2023.PP
Nazwa szkoły:
CXXXIX Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego w Warszawie
Typ szkoły/placówki:
Liceum ogólnokształcące

Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
00-842
Ulica:
Łucka 17/23
Data przeprowadzenia kontroli:
2023-03-16


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa realizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 20.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Pawłowski
Osoba udostępniająca informację:
Anna Janiewicz
do góry