Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkoła Podstawowa w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach w Zespole Szkół w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KOG.5532.3.19.2016.BS
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach w Zespole Szkół w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Leoncin
Kod pocztowy:
05-155
Ulica:
Nowe Grochale 40
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-02-25


Tematyka kontroli:
w zakresie prawidłowości organizacji pracy świetlicy
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:
Uwagi:
brak

Metryczka

Data publikacji 21.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Sobolewska
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry