Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Publiczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Opactwie - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5532.5.9.2022.MS
Nazwa szkoły:
Publiczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Opactwie
Typ szkoły/placówki:
Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy

Miejscowość:
Sieciechów
Kod pocztowy:
26-922
Ulica:
Opactwo 18
Data przeprowadzenia kontroli:
2022-06-23


Tematyka kontroli:
Organizacja kształcenia i wsparcia dla uczniów objętych kształceniem w szkołach specjalnych
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 02.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Sieczka
Osoba udostępniająca informację:
Anna Janiewicz
do góry