Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zespół Oświatowy w Stoczku - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DSI.5535.30.2016.JK
Nazwa szkoły:
Zespół Oświatowy w Stoczku
Typ szkoły/placówki:
Przedszkole

Miejscowość:
Stoczek
Kod pocztowy:
08-104
Ulica:
Węgrowska 34
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-05-30


Tematyka kontroli:
"Dokonanie cząstkowej oceny pracy Dyrektora Zespołu Oświatowego w Stoczku w zakresie realizacji zadań, których ocena pozostaje w kompetencji organu sprawującego nadzór pedagogiczny "
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
brak

Metryczka

Data publikacji 08.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Kwiatkowska
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry